Trách Nhiệm Cá Cược Trực Tuyến

Chào mừng đến với trang web tristannunez.com. Trước khi bạn tham gia vào các hoạt động cá cược trực tuyến trên trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ thông tin sau đây về trách nhiệm cá cược trực tuyến.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

  • Tất cả thông tin, tính năng và dịch vụ được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích giải trí và tham khảo.
  • Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin nào trên trang web.
  • Người dùng chịu trách nhiệm độc lập về mọi quyết định và hành động của họ khi sử dụng trang web này.

Tuổi Tác Và Tính Pháp Lý

  • Chỉ những người từ 21 tuổi trở lên mới được phép tham gia vào các hoạt động cá cược trên trang web này.
  • Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ đủ tuổi và hợp pháp để tham gia các hoạt động cá cược.

Rủi Ro Và Tổn Thất

  • Hoạt động cá cược luôn có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
  • Người dùng chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát các khoản tiền cược của mình.

Bên Thứ Ba Và Liên Kết

  • Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác hoặc nội dung do bên thứ ba cung cấp.
  • Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web hoặc nội dung bên thứ ba đó.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong Miễn Trừ Trách Nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.