Điều Khoản Sử Dụng Website

Chào mừng bạn đến với website Game Bài Đổi Thưởng! Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau:

Phạm Vi Áp Dụng

 • Các điều khoản này áp dụng cho tất cả các hoạt động của người dùng trên trang web tristannunez.com.
 • Bằng việc sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này.

Tài Khoản Người Dùng

 • Bạn phải đăng ký một tài khoản cá nhân để truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai.
 • Chúng tôi có quyền đóng hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn nếu phát hiện vi phạm các điều khoản này.

Nội Dung Trang Web

 • Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và logo, là tài sản của tristannunez.com hoặc được sử dụng với sự cho phép.
 • Bạn không được phép sao chép, phân phối, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web vì mục đích thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Hạn Chế Sử Dụng

 • Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gây hại hoặc lừa đảo nào.
 • Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoặc truy cập trang web cho bất kỳ người dùng nào vì bất kỳ lý do gì.

Thay Đổi Và Chấm Dứt

 • Chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ  tristannunez.com!