Chính Sách Bảo Mật

Tại Game Bài Đổi Thưởng, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng. Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi:

Thông Tin Thu Thập

 • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web như lịch sử cá cược, giao dịch thanh toán, v.v.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

 • Thông tin được sử dụng để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, xử lý các giao dịch, hỗ trợ người dùng và tuân thủ các quy định pháp lý.
 • Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo Mật Thông Tin

 • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng trái mục đích hoặc tiết lộ.
 • Tất cả giao dịch tài chính trên trang web của chúng tôi được mã hóa và bảo vệ bằng giao thức SSL.

Quyền Của Người Dùng

 • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay Đổi Chính Sách

 • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này định kỳ để phản ánh các thay đổi trong hoạt động hoặc yêu cầu pháp lý.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong chính sách này.

Bằng cách sử dụng trang web tristannunez.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.